KASUTATUD ALLIKAD

 

KASUTATUD ALLIKAD:

 

Artun. - http://www.artun.ee/materials/fotokunst/kaadriplaanid.html 12.01.2015

 

Eesti filmi andmebaas 2014. – http://www.efis.ee/ 22.01.2015

 

Koppel, Margit-Mariann 2013. „Leida lugu” on uurimus naisest. –  Kultuur ja Elu, nr 1, lk. 52-55.- vt  http://kultuur.elu.ee/ke471_laius.htm 15.01.2015

 

Kultuuriteooria tippkeskus. - http://cect.ut.ee/tegevus/visuaalkultuur/filmim6isted.pdf 12.01.2015

 

Lindsalu, Elo 2006. Kes on Eesti Nora? – Sirp 18. 08. http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/kes-on-eesti-nora/ 15.01.2015

 

Lindsalu, Elo 2006. Vilde kui naisõiguslane. – Keel ja Kirjandus,  nr 4, lk 296–309.

 

Mutt, Mihkel 2003. Vaene Leida. – Sirp 03. 01. –    http://www.sirp.ee/archive/2003/03.01.03/Film/film1-2.html 15.01.2015

 

Oja, Arno 2013. Eduard Vilde, eurooplane ja naisõiguslane. – Keel ja Kirjandus nr 3.  http://kjk.eki.ee/ee/issues/2013/3/329 12.01.2015

 

Õppevideo koostamine. - https://www.tlu.ee/opmat/hk/opiobjekt/Lints/2010/oppevideo_koostamine-kaameraga_filmimine/filmimine.html 12.01.2015

 

Paavle, Silja  2012. Eduard Vilde oli üks Tsaari- Venemaa vabaabielumehi. – Õhtuleht 06.10. http://www.ohtuleht.ee/494808/eduard-vilde-oli-uks-tsaari-venemaa-esimesi-vabaabielumehi 22.01.2015

 

Raamatukoi 2015. – https://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/index 8.01.2015

 

Remsu, Olev 1998.  Leida Laius – lüüriline feminist. –   http://blog.ekspress.ee/Arhiiv/Vanad/1998/13/tvnadal/jupiter.html 15.01.2015

 

Vikipeedia 2015. Eduard Vilde. – http://et.wikipedia.org/wiki/Eduard_Vilde 22.01.2015

 

Vikipeedia 2015. Leida Laius. – http://et.wikipedia.org/wiki/Leida_Laius 22.01.2015

 

Vilde, Eduard 1916. Mäeküla piimamees. – Tallinn:Mõte.

 

KASUTATUD PROGRAMMID:

 

Adobe premiere CS5

 

Learning Apps. - http://learningapps.org/

 

Prezi. – https://prezi.com/

 

Widbook. - https://www.widbook.com/

 

Windows Movie Maker